Nuoruus 15-18v

Nuoruuden keskeinen kehitystehtävä on itsenäistyminen henkisellä tasolla. Irtautuminen omista vanhemmista on välttämätöntä, jotta nuori voi kasvaa itsenäiseksi aikuiseksi, jolla on omia mielipiteitä, asenteita ja mieltymyksiä. Vastuunottoa omasta elämästä on hyvä harjoitella rauhassa turvallisessa ympäristössä, jossa tukea ja apua on tarvittaessa saatavana. Oman identiteetin pohtiminen on nuoruusajalle tyypillistä. Nuoruuden kokeilut ovatkin tyypillisiä, nuori voi vaihdella aktiivisestikin harrastuksiaan, hiustyyliään tai mielipiteitään. Mielipiteiden mustavalkoisuutta ei ole syytä pelästyä, se kuuluu nuoren tapaan hahmottaa maailmaa. Tärkeää olisikin aidon kiinnostuksen osoittaminen yhteisissä keskusteluissa, ei moralisointi. Murrosikäinen osoittaa omaa erillistä persoonaansa vanhemmilleen olemalla eri mieltä vanhempien kanssa ja haluamalla asioita, joihin vanhemmat eivät anna lupaa.

Nuorelle on tärkeää etsiä omia vertaisryhmiään, johon kuulua. Aidot ja hyvät ystävyyssuhteet auttavat nuoren itseluottamuksen kehittymisessä. Siksi nuoren yksinäisyyteen on aina syytä puuttua. Vaikka nuori ulospäin näyttäisi asian suhteen välinpitämättömältä on yksinjääminen aina kipeä kokemus.

Nuoren seksuaalinen kehitys etenee jokaisella omaan yksilölliseen aikaansa. Nuori pohtii omaa seksuaalista identiteettiään ja tutustuu rauhassa itseensä. Seksuaalisen kehityksen sosiaalinen luonne alkaa näyttäytyä ihastumisten ja rakastumisten tunteissa. Erilaisten idoli-ihastumisten jälkeen tunteita kohdistetaan toisiin nuoriin ja seurustelukokeilut kuuluvat nuoren itsenäistymisen vaiheeseen. Ensimmäisten seksuaalisten kokeilujen aika on vasta kun nuori aidosti välittää kumppanistaan ja kykenee läheisyyteen toisen kanssa, arvostaa toista ja ottaa huomioon myös kumppanin mielipiteet ja toiveet.

Lue lisää:
MLL 15-18-vuotiaiden lasten ja nuorten kasvu ja kehitys

Nuorten palvelut, apua ja tukea

 

 

Tagit: nuori, nuoruus, 15-18v.