Hyvinvointisuunnitelma

Kymenlaakson maakunnallinen lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2020–2025

Lapsista, nuorista ja perheistä voimaa Kymenlaaksoon

Jokaisella meistä on toive hyvästä elämästä ja hyvinvoinnista. Se rakentuu monista asioista, joita itse ja yhdessä tekemällä on mahdollista saavuttaa. Tarvitaan uskoa ja luottamusta siihen, että voin, osaan, pystyn ja kykenen sekä saan tarvittaessa aina apua.

Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma on kunnan tai useamman kunnan yhteinen lastensuojelulaissa määritelty suunnitelma lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseksi ja lastensuojelun järjestämiseksi. Hyvinvointisuunnitelma on tehty tiiviissä yhteistyössä kaikkien Kymenlaakson kuntien (Hamina, Kotka,Kouvola, Pyhtää, Miehikkälä ja Virolahti), Kymenlaakson hyvinvointialueen (KymenHVA sekä järjestöjen, seurakuntien ja poliisin ennalta estävän toiminnan ryhmän kanssa. Lasten, nuorten ja perheiden ääni on tullut kuulluksi erilaisten tutkimustietojen, haastattelujen, Lasten Parlamentin, Kymenlaakson nuorisovaltuustojen edustajien sekä monialaisten lasten, nuorten ja perheiden palvelujen asiantuntijoiden kautta.

Kymenlaaksossa me olemme valmiita yhteisiin tekoihin, jotta lapset, nuoret ja perheet voisivat mahdollisimman hyvin. Rohkeasti yhdessä tekemällä, avoimella keskustelulla ja toinen toisiamme
tukien meidän on mahdollista tämä saavuttaa: Voidaan hyvin huomennakin!

Strategiaosa

Strategiaosa

Tämä Kymenlaakson ensimmäinen maakunnallinen lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma on strateginen asiakirja – yhteinen päätöksentekomme selkäranka. Tämä asiakirja on rakentunut yhteiselle tahtotilalle, arvostukselle, luottamukselle, sitoutumiselle ja avoimelle dialogille.

Avaa dokumentti


Toimenpideosa

Toimenpideosa

Yhteisten tavoitteiden, niiden toteuttamisen, seurannan ja arvioinnin varmistamiseksi hyvinvointisuunnitelmaa täydennetään vuosittain kuntien, kuntayhtymän, järjestöjen, seurakuntien ja muiden viranomaisten yhteisesti määrittelemillä painotuksilla ja toimenpiteillä. Hyvinvointisuunnitelma pitää sisällään indikaattoreita, joiden kautta kuvataan kymenlaaksolaisten lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin nykytilaa ja sen kehittymistä seuraavien neljän vuoden aikana.

Avaa dokumentti


Väliraportti

Väliraportti

Tutustu Kymenlaakson lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman toteutumisen arviointiin 2023.

Avaa dokumentti

Muut materiaalit

Materiaalipankista löydät hyvinvointisuunnitelman Power Point -pohjat esitykselle, vuosikellolle ja toimenpidetaulukolle sekä Word-kirjepohjan, tiivistelmäkuvan ja kuvituksesta tehtyjä värityskuvia. 

Tagit: Kymenlaakson lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma