Nuori ja päihteet

Vanhemmat toivovat lapsilleen ja nuorilleen hyvää ja tervettä elämää. Vanhempien on hyvä tietää perusasiat päihteistä ja riippuvuudesta. Nuorten kanssa tulee keskustella päihteistä, huumeista ja niihin liittyvistä asenteista. Nuorten päihteidenkäytön ehkäisy on asennekasvatusta, jonka tavoitteena on nuoren terve itsetunto, hyvät ongelmanratkaisutaidot ja kielteinen asenne päihteisiin.

Tupakka ja alkoholi ovat Suomessa valtapäihteitä. Suurin osa suomalaisista käyttää tai kokeilee niitä jossain elämänsä vaiheessa.

Laittomia huumausaineita on myös saatavilla kaikkialla. Nuoret myös usein tietävät aikuisia paremmin, että mistä niitä halutessaan voi saada tai keneltä kysyä. Päihteitä välitetään yhä enemmän erilaisten sovellusten kautta.

Terveyshaittojen ja riippuvuusriskin vuoksi sekä tupakan että alkoholin myynnille ja anniskelulle on asetettu ikä- ja muita rajoituksia. Rajoitukset on laadittu suojaamaan ajatustavaltaan ja kehitykseltään vielä kypsymättömiä alaikäisiä.

Vanhemman tehtävä on valvoa nuoren tekemisiä!

Monet nuoret ovat alaikäisiä tupakkaa tai alkoholia kokeillessaan. Myös huumeita tarjotaan yhä useammalle nuorelle. Nuori joutuu ratkaisemaan oman suhteensa sekä tupakointiin että alkoholinkäyttöön. 

Vanhempien ja muiden aikuisten tehtävänä on tehdä päihteiden kokeilusta ja käytöstä nuorelle mahdollisimman hankalaa. Vanhempien oma malli vaikuttaa nuoren päihteidenkäyttöön, mutta tärkeää on myös selkeä ja johdonmukainen kielteinen asennoituminen ja puuttuminen alaikäisen päihdekokeiluihin.

Nuoren tekemisiä on valvottava niin, että kiinni jäämisen riski on todellinen. Jos nuori tietää että tupakan tai alkoholin kokeilusta on seuraamuksia, kokeilutilanteiden lukumäärä ja nautitun päihteen määrä jää todennäköiseksi vähäisemmäksi. Tämä vähentää riippuvuusriskiä.

Tästä saat pikatietoa eri päihteistä

Mitä vanhemmat voivat tehdä?

Apua lapsille, nuorille ja perheille

Päihdeongelmilla on suora yhteys nuorten mielenterveyteen. Mitä aikaisemmin nuori aloittaa päihteiden käytön ja mitä runsaampaa se on, sitä todennäköisemmin nuori oireilee myös muulla tavoin psyykkisesti ja kärsii jostain muusta samanaikaisesta mielenterveyden häiriöstä.

Päihdekokeilut ovat nuorilla tavallisia. Päihdehäiriö alkaa yleensä kehittyä 14-15-vuotiaana. Päihdehäiriöstä on kysymys, kun päihteet alkavat hallita elämää.

Päihdehäiriön oireita ovat:

- pakonomainen halu käyttää päihteitä
- päihteen käytön kontrolli on heikentynyt
- päihteen käytöstä on tullut elämän keskeinen sisältö
- päihdettä tarvitaan entistä suurempia määriä
- päihteistä aiheutuu vieroitusoireita
- toistuva kyvyttömyys suoriutua velvoitteista (koulu, työ, koti)
- toistuvaa päihteiden käyttöä fyysisesti vaarallisissa tilanteissa
- toistuvaa lain rikkomista
- päihteen käyttö jatkuu haitoista huolimatta.

(Lähde: https://thl.fi/fi/web/mielenterveys/mielenterveyshairiot/nuorten-mielenterveyshairiot/nuorten-paihteiden-kaytto-ja-kaytoshairiot)

Lisätietoa löydät alla olevista linkeistä:

 

Tagit: nuori, päihteet, tupakka, alkoholi, huumeet, sähkötupakka