Tukea ja apua vanhemmuuteen

Jokainen perhe on erilainen. Siksi perheiden palvelujen tarvekin on erilaista. Tälle sivustolle on koottu erilaisia vanhemmuuden tuen palveluja. Niistä voi etsiä juuri itselleen sopivaa apua ja tukea.

Tärkeää on, ettei kukaan jää yksin. Kymenlaaksossa on suuri joukko muita vanhempia, vapaaehtoisia ja ammattilaisia, jotka haluavat tukea ja auttaa lapsiperheitä.
Lisäksi sähköiset palvelut tarjoavat tietoa ja apua puhelimitse, chatin ja viestien välityksellä.

Aina voi kääntyä lähimmän ammattilaisen puoleen. Oman pienen tai suuren huolensa voi ottaa puheeksi esimerkiksi neuvolassa, päiväkodissa, eskarissa, koulussa tai terveysasemalla. Ammattilaiset osaavat neuvoa ja tarvittaessa tehdä yhteistyötä muiden ammattilaisten kanssa.

Vain kertomalla huolista voidaan auttaa. Helpointa on auttaa silloin, kun tukea haetaan jo varhaisessa vaiheessa.

Oma lähipiiri

Oma lähipiiri

Aina ei tarvita ammattilaisia tukemaan ja auttamaan lapsiperhettä. Monesti kaivattu apu on sellaista, jota voi löytyä lähipiiristä: kuuntelemista, keskustelua, olkapäätä, ystävällistä kannustusta, apua ruoanlaitossa, siivouksessa, kaupassa käyntiä, parin tunnin lastenhoitoa tai muuta käytännön apua.

Joillakin on sukulaisia ja ystäviä, jotka rientävät automaattisesti vauva- ja lapsiperheen avuksi. Kaikilla ei näin ole. Kannattaa miettiä, voisiko ystävistä, tuttavista, sukulaisista tai naapureista joku auttaa. Avun pyytäminen voi tuntua vaikealta, mutta myös avun tarjoaminen voi olla vaikeaa. Harvoin esimerkiksi hyvä naapuri ehdottaa, että hän voisi käydä kaupassa tai ulkoilla vauvan kanssa. Kuitenkin pyydettäessä hän voisi tehdä sen mielellään.

Kaikilla ei silti ole ympärillään ihmisiä, joiden kanssa voi keskustella tai joilta voi pyytää apua. Tämän vuoksi on tarjolla esimerkiksi vertaistukiryhmiä ja kotiin vietäviä lapsiperhepalveluita ja paljon muuta tukea.

Kymenlaakson perhekeskuksen kohtaamispaikat

Kymenlaakson perhekeskuksen kohtaamispaikat

Vanhemmuus on jatkuvaa opettelua. On hyvä kuulla tai lukea muiden vanhempien kokemuksia. Kun elää vauvaperheen arkea, on mukava keskustella samanlaisessa elämäntilanteessa olevien kanssa. Myöhemmin voi kaivata toisenlaista vertaistukea.

Kymenlaaksossa on useita kohtaamispaikkoja, joissa voi tavata muita vanhempia ja lapsia. Kohtaamispaikoissa on avointa toimintaa ja perhekahviloita. Lisäksi niissä kokoontuu myös erilaisia vertaistukiryhmiä: äitien voimavaroja vahvistava ryhmä, maahanmuuttajaperheiden ryhmä, imetystukiryhmä, isäryhmä, takaisin työelämään -ryhmä jne. Eri kohtaamispaikoissa on erilaista toimintaa, johon voi myös itse vaikuttaa.

 

Katso lisää

Perhekeskuksesta löydät oman alueesi lapsiperhepalvelut

Perhekeskuksesta löydät oman alueesi lapsiperhepalvelut

Perhekeskus on verkosto, joka kokoaa kaikki lapsiperheen tarvitsemat palvelut yhteen. Perhekeskuksesta löytyvät neuvolapalvelut (ehkäisyneuvola, äitiys- ja lastenneuvola) sekä kotiin vietävät lapsiperhepalvelut ja paljon muuta.

Vanhemmuutta tuetaan neuvolassa jo ennen vauvan syntymää. Neuvolan perhevalmennus ja kotikäynti ensisynnyttäjän perheessä tukevat vanhemmuuden kehittymistä. Vauva-aikana vanhempien ja neuvolan välinen yhteys on yleensä tiivis. Neuvolassa vanhemmat voivat tuoda esiin kaikki huolensa.

Neuvolan laajoissa terveystarkastuksissa paneudutaan erityisesti koko perheen hyvinvointiin ja sinne toivotaan molempien vanhempien tulevan. Vaikka lapsen iän myötä neuvolakäynnit harvenevat, neuvola on aina perheen käytettävissä.

Neuvolassa ei olla kiinnostuneita vain lapsesta vaan koko perheen hyvinvoinnista. Ota siis rohkeasti puheeksi mietityttävät asiat: oma jaksaminen, parisuhde, arjen haasteet, huoli lapsen tai sisaruksen käytöksestä, perheen taloudesta jne.

Vanhemman ei tarvitse itse tietää, minkälaista palvelua perhe tarvitsee. Äitiys- tai lastenneuvolan tukea voidaan täydentää esimerkiksi kotipalvelulla, neuvolan perheohjauksella, perhetyöllä tai perheneuvolan vastaanotolla.

Perhekeskuksen työntekijät auttavat perhettä oikean avun ja tuen piiriin. Koko perheen hyvinvointiin saa apua kaikenlaisissa elämäntilanteissa - myös silloin, kun omat voimavarat eivät tunnu riittävän.

Katso lisää

Odottavien olohuone

Odottavien olohuone

MLL:n Kaakkois-Suomen piirin perhesuhteiden tuki järjestää vanhemmuuden ja parisuhteen tukea odottaville vanhemmille etäyhteydellä yhteistyössä eri ammattilaisten kanssa.

 Odottavien olohuone – omassa olohuoneessa -iltoja järjestetään etänä Zoom-palvelussa. Tilaisuudet ovat lasta odottaville vanhemmille suunnattuja infotilaisuuksia, joissa keskeisenä aiheena on lapsen tuoma muutos parisuhteeseen ja arkielämään. Illat järjestetään alueen ammattilaisten yhteistyöllä, lapsesta koituvaa iloa korostaen. Tilaisuuksia tarjotaan ensimmäistä lastaan odottaville sekä uudelleensynnyttäjille, mutta ne sopivat myös vauvojen vanhemmille. Illat ovat maksuttomia ja verkossa osallistuminen on mahdollisia myös anonyymisti.

 

 

Perhetyö

Perhetyö

Varhaisen tuen perhetyö

Kymenlaaksossa työskentelee alueittain seitsemän varhaisen tuen perheohjaajaa, jotka tarjoavat perheille apua ja tukea silloin, kun arki takkuaa ja keinot alkavat olla vähissä. Perhetyö auttaa perheitä varhaisessa vaiheessa, jottei tilanteet kriisiytyisi ja arki saataisiin taas rullaamaan. Varhaisen tuen perhetyötä voit saada, jos perheessäsi on 0-8-vuotias lapsi tai odotatte vauvaa. Perhetyö on maksutonta ja perhetyö työskentelee perheen kanssa perheen kotona.

Ohjaus ja neuvonta tuki: (1-3 tapaamista)
• palveluohjaus
• tietoa lapsen kasvusta ja kehityksestä
o lapsen kehityksessä tukeminen
o vanhemmat toivovat konkreettisia keinoja ja mallinnusta lapsen kanssa toimimiseen,
• tukee perhettä päivärytmin muodostumisessa ja kasvatuksessa
o ohjata päivärytmiin, ruokailuun ja nukkumiseen liittyvissä asioissa
• tukee vanhempien ja lasten hyvää vuorovaikutusta
• tukee vanhemman hyvinvointia
• voidaan toteuttaa jo odotusaikana, kun perheellä huolta tai tuentarvetta valmistautumisessa lapsen syntymään ja sen tuomiin muutoksiin

Muutostyöskentelyn tuki: (5-7 tapaamista)
• haasteita vanhemman ja lapsen vuorovaikutuksessa
• haasteita perheenjäsenten vuorovaikutuksessa
• keinottomuutta lapsen kanssa toimimisessa
• haasteita uuden elämäntilanteen rytmin löytymisessä
• haasteita vanhempien välisessä roolituksessa
• vanhemman oma jaksaminen kuormittunut
• haasteita arkirytmissä
• voidaan toteuttaa jo odotusaikana, kun perheellä huolta tai tuentarvetta valmistautumisessa lapsen syntymään ja sen tuomiin muutoksiin

Ota rohkeasti yhteyttä alueesi perheohjaajaan ja kysy lisää, voimmeko auttaa sinun perhettäsi! Mikäli päädymme, että perhetyö on sopiva tuki perheellenne, teemme päätöksen perhetyön palvelusta ja sovimme tapaamiset kanssanne.

Varhaisen tuen perheohjaajat:

Virpi Timonen puh. 044 702 6815
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
Länsi-Kotka

Hanna Nakari puh. 044 702 6814
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
Kotkansaari

Marja Pasanen puh. 044 702 6826
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
Karhula

Nina Teikari puh. 040 199 1312
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
Hamina, Virolahti, Miehikkälä

Anne Heikkilä p. 040 483 1959
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
Kuusankoski, Jaala

Terhi Piirala p. 040 483 1989 
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
Keskusta itä-länsi (45100, 45130, 45160, 45200), Valkeala, Utti, Kaipiainen

Kirsi Telkkinen p. 040 488 4248
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
Keskusta etelä (45120,45150), Myllykoski, Inkeroinen, Koria-ElimäkiPerheiden sosiaalityön myöntämä perhetyö

Mitä perhetyö on?
Perhetyö on perheiden sosiaalityön myöntämä maksuton palvelu lapsiperheille. Palvelun voi saada, mikäli yhdessä sosiaalityön kanssa arvioitte, että perhetyö voisi tukea teidän perhettänne. Perheet saavat aina päätöksen perhetyön palvelusta. Perhetyön tiimimme koostuu lähihoitajista ja sosionomeista, osalla meistä on neuropsykiatrisiin haasteisiin liittyviä lisäkoulutuksia, terapeuttista osaamista ja käytettävissämme on myös perheterapeutin osaaminen. Hyödynnämme konsultaation muodossa koko tiimimme osaamista ja pyrimme näin tarjoamaan perheellenne moniammatillista tukea arkeenne.

Mikä on perhetyön tehtävä?
Perhetyö tukee perheitä muutoksessa ja arjen haastavissa tilanteissa. Perhetyö ja perhe laativat perhetyön alkuun yhteisen suunnitelman ja tavoitteet, minkälaiseen muutokseen tai ratkaisuun haluamme perhetyön aikana päätyä. Perhetyön yleisimmät tavoitteet liittyvät vanhemmuuden tukeen, perheenjäsenten suhteiden vahvistamiseen, lapsen tarpeiden tunnistamiseen ja lapsen kehityksen tukemiseen.

Perhetyön alussa työskentely keskittyy osittain myös siihen, että yhdessä toimiessamme havainnoimme ja pohdimme, minkälaisia vahvuuksia perheessänne on ja mistä aloitamme muutostyöskentelyn. Työskentelyn aikana perhetyö esittää perheellenne erilaisia toimintamalleja ja keinoja, joita kokeilemalla ja harjoittelemalla perheenne arki voisi olla mukavampaa. Perhetyö tukee perheitä konkreettisesti ja lapsilähtöisellä työotteella. Perhetyö tapaa sovitusti perheenjäseniänne yhdessä ja yksin. Perhetyö työskentelee aktiivisesti myös muun palveluverkoston kanssa ja yhdessä pohtien arvioimme, minkälaisista palveluista perheenne hyötyisi parhaiten. Autamme myös palveluiden hakemisessa ja tuemme niiden alkamista perheessänne.

Mitä kotikäynneillä tehdään?
Kotikäyntien sisällöt vaihtelevat paljon riippuen siitä, mitä tavoittelemme. Perhetyön tapaamisella voitte jatkaa arkeanne tavalliseen tapaan, perhetyö tulee kotiinne tukemaan arkea. Yhteisen keskustelun ja havainnoinnin kautta perhetyö pyrkii nostamaan esiin erilaisia ideoita ja pohdintoja, joiden avulla pyrimme löytämään teidän perheellenne sopivia keinoja tavoitteen saavuttamiseksi. Voimme tapaamisillamme myös retkeillä, leipoa, pelata ja tehdä yhdessä mukavia asioita.
Kotikäyntien aikana pyrimme herättämään teille erilaisia ajatuksia ja näyttämään erilaisia tapoja toimia arjessa, te perheenä toteutatte muutoksen, perhetyö tukee teitä siinä.

Perhetyö pyrkii tukemaan perhettä laaja-alaisesti ja konkreettinen tuki on osa perhetyötä. Perheen tai lapsen kuljetuksen olemme rajanneet siten, että kuljetamme vain, kun kyse on tilapäisestä välttämättömästä tarpeesta, joka on yhdistettävissä perhetyön tavoitteeseen. Samankaltaisesti toimimme myös lapsen hoidon suhteen, eli tilapäisesti voimme hoitaa lasta silloin, kun vanhemmalla on esimerkiksi oma hoitokontaktitapaaminen. Koska toteutamme työssämme myös lapsen omia tapaamisia, vanhemmalla on tuolloin mahdollisuus käyttää tapaamisaika valitsemallaan tavalla.

Perheen tehtävä perhetyön aikana
Useissa perheissä tulee vastaan erilaisia haasteita ja arki kuormittaa jaksamista ja voimavaroja. Avun vastaanottaminen ei ole koskaan huono asia vaan päinvastoin, otat itse vastuuta vaikeassa tilanteessa ja sinulla on halu muutokseen tai asioiden selvittämiseen. Toivomme perheeltä avointa ja rehellistä asennetta työskentelyn aikana. Muutos on aina perheen oman toiminnan lopputulos ja perhetyön keinoin pyrimme perhettänne siinä tukemaan. Toivomme myös molemminpuolista joustavuutta tapaamisaikojemme sopimisessa.

Perhetyö pyytää perheeltä säännöllisesti anonyymia palautetta ja toivomme, että kokemuksistanne tai ajatuksistanne liittyen perhetyöhön voidaan käydä avointa keskustelua niissä hetkissä, kun jokin on mennyt hyvin tai huonosti.

Kuinka kauan perhetyö voi perheessämme käydä?
Perhetyön toiminta perustuu yhteiseen tavoitteeseen ja muutostarpeeseen perheessä. Perhetyössä arvioimme perheen kanssa noin neljän kuukauden välein, mitä on tehty ja mitä tehdään seuraavaksi. Samalla arvioimme myös perhetyön tuen tarvetta perheessänne. Perhetyön päättäminen tapahtuu aina yhteistyössä sosiaalityön kanssa, joka vastaa perhetyön myöntämisestä ja päättämisestä.


Yhdessä tiimi

Yhdessä tiimi on Kymenlaaksossa uusi palvelu, joka toimii tällä hetkellä Valkealassa, Karhulassa, Virolahdella ja Miehikkälässä. Palvelun laajentumisesta tiedotamme ajantasaisesti perhekeskuksen verkkosivuilla.

Yhdessä tiimi on monialaisen yhteistyön tiimi, johon kuuluu perhe, neuvola, varhaisen tuen perhetyö, perheneuvola ja varhaiskasvatus. Tiimi on tarkoitettu perheiden varhaisen vaiheen tukemiseen ja auttamiseen, kun perheessä on alle kouluikäinen lapsi. Yhdessä tiimi tekee perheen kanssa yhteisen suunnitelman perheen hyvinvoinnin lisäämiseksi ja suunnitelmaa seuraamaan ja arvioimaan teille nimetään oma vastuutyöntekijä. Tiimin tavoitteena on koota perheen palvelut saman pöydän äärelle perheen kanssa ja tehdä yhteinen suunnitelma, miten voimme monialaisesti perhettänne tukea. Huolen tai haasteen ei tarvitse olla suuri, tiimi työskentelee ennaltaehkäisevällä työotteella, jotta perheiden tilanteet eivät kriisiytyisi tai ongelma kasautuisi.

Mikäli ajattelet, että Yhdessä tiimi voisi tukea teidän perheenne asiassa, keskustele asiasta neuvolassa, päiväkodissa, perheneuvolassa tai perhetyön kanssa.

Ihmeelliset vuodet -vanhempainryhmä

Ihmeelliset vuodet -vanhempainryhmä

Meneekö hermot???                                                  

 Ihmeelliset vuodet -vanhemmuusryhmä

Oletko huolissasi lapsesi kiukkuisuudesta, itsehillinnän puutteesta, uhmakkuudesta, riitelystä, sosiaalisten suhteiden vaikeudesta? Menetätkö malttisi lapsen kanssa? Onko arki raskasta ja ilo kateissa?

Ihmeelliset vuodet –ohjelman mukainen ryhmä 3 -12 vuotiaiden lasten vanhemmille, jotka pohtivat miten auttaa lastaan käytösongelmissa 

Ihmeelliset vuodet -ohjelma on osoittautunut tehokkaaksi keinoksi vähentää lasten uhmakkuutta, kiukkuisuutta, käyttäytymispulmia ja lisäämään lasten sosiaalista toimintakykyä kodissa, päiväkodissa, koulussa ja kaverisuhteissa. Ihmeelliset vuodet -ohjelmaa on tutkittu tieteellisesti ja tutkimustulokset ovat olleet yhtäläisiä – valtaosa lapsista edistyi merkittävästi vanhempien osallistuessa ryhmään. Lisäksi vanhemmat ovat kokeneet saaneensa runsaasti tukea ja helpotusta sekä käytännöllisiä uusia taitoja ja keinoja vanhemmuuteen ja omaan jaksamiseen. Lisätietoja sivuilta www.ihmeellisetvuodet.fi

Etelä- ja Pohjois-Kymenlaaksossa järjestetään Ihmeelliset vuodet – ohjelman mukaisia vanhemmuusryhmiä. Ryhmät ovat tarkoitettu vanhemmille, jotka ovat huolissaan siitä, miten auttaa lasta käytöspulmissa. Parhaimman hyödyn ryhmästä saa, kun siihen osallistuvat lapsen molemmat arjen vanhemmat, mutta se ei ole välttämätöntä.  

Ryhmä kokoontuu viikoittain 14-16 kertaa. Ryhmää ohjaavat koulutetut Ihmeelliset vuodet- vanhempainryhmän ohjaajat. 

Ilmoittautumiset:

Ihmeelliset vuodet vanhemmuusryhmään voi tehdä alustavan ilmoittautumisen Hyvis-palvelun kautta, jos alkavaa ryhmää ei ole tiedossa tai alkavan ryhmän ajankohta ei ole teille sopiva.

  1. Kirjaudu Hyvis-palveluun verkkopankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella https://asiointi.kymenhva.fi/home
  2. Valitse Aloita asiointi
  3. Valitse Ihmeelliset vuodet vanhemmuusryhmä
  4. Valitse alustava ilmoittautuminen
  5. Täytä lomake

Lisätietoja ryhmästä: Lasten interventiokoordinaattori Katariina Savolainen p. 0405235012

 

Vanhemmuuteen voit saada tukea myös järjestöiltä

Kymenlaakson Ensi- ja turvakotiyhdistys

Kymenlaakson Ensi- ja turvakotiyhdistys tarjoaa monenlaista tukea ja apua erilaisiin elämäntilanteisiin. Älä epäröi pyytää apua!

Baby blues -vauvaperhetyö on tarkoitettu väsyneille/masentuneille vastasyntyneen tai vaikeahoitoisen vauvan äideille ja perheille.

Vapaaehtois-doula on synnyttäjän ja hänen puolisonsa vapaaehtoinen tukihenkilö.

Uniohjaus auttaa perheen unirytmissä. Työntekijä tukee uniohjauksen avulla puhelimitse, sähköpostitse tai perhetapaamisissa.

Päiväryhmä Untuva tukee lapsiperheitä silloin, jolloin vanhempien voimavarat eivät riitä.

Alvari-perhetyö tarjoaa pitkäaikaista apua kotkalaisille lastensuojelun asiakkuudessa oleville lapsiperheille.

Tapaamispaikka Esikko on tarkoitettu lapsen ja hänestä erossa asuvan vanhemman yhdessäolopaikaksi silloin, kun tapaamisten järjestäminen muutoin on vaikeaa tai mahdotonta.

Tenavatupa on leikki- ja alakouluikäisille lapsille tarkoitettu iltahoitopaikka.

Yökylätoiminta tarjoaa yöhoitoa yli 1,5-vuotiaille lapsille kerran kuukaudessa.

Lisäksi tarjolla on Väkivaltyön palvelukeskus Pysäkki ryhmineen.

Katso lisää

MLL:n Kaakkois-Suomen piiri ja MLL:n paikallisyhdistykset

 

MLL:n Kaakkois-Suomen piiri ja alueen paikallisyhdistykset tarjoavat monipuolista toimintaa, jolla edistetään lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvointia. Vanhemmuutta tuetaan mm. seuraavilla toimintamuodoilla:

Perhesuhteiden tuen tiimi järjestää odottavien ja pikkulapsiperheiden vanhemmuutta ja parisuhdetta tukevaa toimintaa, toisaalta tarjolla on apua eroaikeissa oleville ja eronneille lapsiperheille. Tarjolla on myös varhaista tukea, jossa ammatillisesti ohjatuissa ryhmissä tuetaan vanhemmuutta perheiden erilaisissa elämäntilanteissa.

Yhes vahvemmaks - parisuhde lapsen kotina ja vanhemmuuden pilarina - hankkeen (2020–2022) tavoitteena on tukea perhettä parisuhteeseen panostamiseen jo odotusajasta alkaen. Perheitä tuetaan avun hakemiseen ja yksinpärjäämisen kulttuurin vähenemiseen, vertaisuuden merkitys huomioiden. Tavoitteena on, että ilo lapsesta säilyy arjen haasteidenkin keskellä.

Eroauttamistyön ja kohtaamispaikkatoiminnan kehittämishankeen (2018–2021) tarkoituksena on eri toimenpitein tuoda näkyviin lapsen asemaa ja ääntä vanhempien erotilanteessa. Lapsen edun huomioiminen koko eroprosessin ajan vaikuttaa positiivisesti lapsen erosta selviytymiseen, hänen oikeuteensa kumpaankin vanhempaan myös eron jälkeen sekä yhteistyövanhemmuuden vahvistamiseen.

Perhekahvilat ovat MLL:n paikallisyhdistysten vapaaehtoisvoimin toimivia kohtaamispaikkoja alueen perheille.

Kerhotoiminta on vapaaehtoisvoimin järjestettäviä kerhoja alueen lapsiperheille. Kerhot voivat painottua mm. liikuntaan, askarteluun tai musiikkiin.

Mummi- ja vaaritoiminta tarjoaa lapsille, vanhemmille ja isovanhemmille yhteistä ja mielekästä tekemistä sekä edistävät sosiaalisia taitoja ja sukupolvien välistä vuorovaikutusta. Mummit ja vaarit ilahduttavat lapsia, nuoria ja perheitä mm. päiväkodeissa, perhekahviloissa, kerhoissa, kouluissa, kirjastoissa ja tapahtumissa.

Lastenhoitotoimintaa, joka on tilapäistä ja lyhytaikaista lastenhoitopalvelua perheille. Hoitajina toimivat MLL:n kouluttamat henkilöt. MLL:n Kaakkois-Suomen piiri välittää, perhe toimii työnantajana

Nuorisotoimintaa yhteistyössä vanhempien, paikallisyhdistysten ja koulujen kanssa.

Ystäväksi maahanmuuttajaäidille -toiminnassa maahan muuttanut äiti saa itselleen MLL:n kouluttaman vapaaehtoisen ystävän. Ystävät tutustuvat toisiinsa mukavan yhteisen tekemisen lomassa ja samalla maahanmuuttajaäiti saa mahdollisuuden harjoitella suomen kieltä.

Perhekummitoiminta on piirin organisoimaa, ammatillisesti ohjattua vapaaehtoistoimintaa. Toiminnan tavoitteena on lisätä lapsiperheen hyvinvointia ja tuoda iloa arkeen. Perhekummit ovat luotettavia ja turvallisia aikuisia, jotka ovat kiinnostuneita lapsiperheiden auttamisesta ja vapaaehtoisena toimimisesta. Tukeminen on  keskimäärin parin viikon välein;  kuuntelemista, juttelemista, yhdessä tekemistä ja olemista. Toiminnan myötä perheen tukiverkosto laajenee ja arjessa jaksaminen lisääntyy.

Kaveritoiminta on piirin organisoimaa, ammatillisesti ohjattua vapaaehtoistoimintaa. Toiminta on suunnattu 6 - 17 -vuotiaalle lapselle tai nuorelle. Toiminnassa lapsi saa kaverikseen turvallisen ja luotettavan aikuisen. Tavoitteena on ehkäistä lapsen tai nuoren yksinäisyyttä ja vahvistaa kokemusta osallisuudesta. Toiminta tuo iloa ja hyvää mieltä.

Heppakaveritoiminnassa 6-17- vuotias lapsi saa aikuisen kaverin hevostallilta. Kaverin kanssa toimitaan talliympäristössä hevosjuttujen parissa. Yhteinen tekeminen voi olla esimerkiksi hevosten hoitamista, tavallisten tallitöiden tekemistä ja mahdollisesti ratsastamista. Heppakaveritoiminta on suunnattu lapsiperheille, joilla ei ole taloudellisesti mahdollisuutta harrastaa hevosten parissa, lapsi tai nuori kokee yksinäisyyttä tai hänellä voi olla muita haasteita ja murheita elämässään.

Läksykummitoiminnan avulla tarjotaan peruskouluikäiselle lapselle henkilökohtaista tukea koulunkäyntiin sekä luotettavan aikuisen juttuseuraa.

 

Lisäksi MLL Kaakkois-Suomen piiri tuottaa lapsiperheiden kotipalvelua ja ammatillisia perhepalveluita ostopalvelusopimuksella.

 

Iskä-kahveja järjestetään verkossa Zoom-palvelussa ympäri vuoden. Iskä-kahvit ovat nimensä mukaisesti tarkoitettu kaikille isille, myös ensimmäistä lastaan odottaville! Kahveilla on luvassa rentoa jutustelua iskä-asioista ja vertaistukea miesten kesken.

Äipät ja iskät -kahvit ovat verkossa Zoom-palvelussa järjestettäviä etäkahvitilaisuuksia äideille sekä isille. Mikäli kahvit ovat tauolla ja toivoisit toimintaa, ota rohkeasti yhteyttä perhesuhteiden tuen tiimin koordinaattoreihin

 

Katso lisää

 

Tagit: vanhemmuuden tuki, apua vanhemmuuteen