Lapsen ja nuoren seksuaalisuuden tukeminen

On tärkeä tukea lapsen ja nuoren seksuaalisuutta ja kasvua. Seksuaalisesti terve ihminen arvostaa kehoaan. Hän osaa ilmaista rakkautta ja läheisyyttä. Samoin hän osaa kunnioittaa ja käyttäytyä vastuullisesti muita kohtaan.

Seksuaalisuus on eri asia kuin seksi. Seksuaalinen hyvinvointi on erottamaton osa ihmisen hyvinvointia. Jokainen kasvaa omaan seksuaalisuuteensa vauvasta lähtien. Pienellä lapsella seksuaalisuus on luonnollisesti erilaista kuin nuoren tai aikuisen ihmisen seksuaalisuus. Seksuaalisuus on osa ihmisyyttä, seksillä puolestaan tarkoitetaan seksuaalista mielihyvää tuottavia tekoja.

Seksuaaliterveys kuuluu luonnollisesti osaksi kaikkea terveydenhuoltoa. Lapsen ja nuoren aivan kuin vanhemmankin seksuaalisuuteen liittyviin asioihin kannattaa pyytää rohkeasti apua ja tukea aivan kuin muihinkin terveysasioihin. Ota mietityttävä asia esiin esimerkiksi neuvolassa, kouluterveydenhoitajan tai lääkärin luona.

Tutustu Väestöliiton Seksuaalisuuden portaat -osioon

Seksuaalisuuden tukeminen -osion lähde:
Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (Hyvinvointiosasto, Lapset, nuoret ja perheet -osasto) asiantuntija, KM, kätilö, Katriina Bildjuschkin seksuaalisuuden tuen luennot Kotkassa ja Kouvolassa 2018.

Miksi lasten ja nuorten kanssa pitää puhua seksuaalisuudesta?

Lapsen kanssa pitää puhua seksuaalisuudesta. Jotkut ajattelevat, että vaikenemalla seksuaalisuudesta suojellaan lasta. Jotkut puolestaan kokevat seksuaalisuudesta puhumisen vaikeaksi. Etenkin aiemmat sukupolvet ovat saattaneet vaieta seksuaaliasioista tai itsellä voi aiheesta ikäviä, kiusallisia tai kipeitäkin kokemuksia. Tarjolla on paljon käytännön tason neuvoja siihen, mitä ja miten seksuaalisuudesta puhutaan lapsen ja nuoren kanssa.

Lapsi kasvatetaan tuntemaan kehonsa ja arvostamaan itseään. Lapselle pitää puhua kaikista kehon osista luonnollisina ja oikeilla sanoilla kuten pippeli ja pimppi. Lapselle on vahingollisempaa se, että yritetään tukahduttaa hänen seksuaalista uteliaisuuttaan kuin se, että vastataan lapsen kysymyksiin rehellisesti. Puhumalla seksuaalisuudesta lasta myös suojellaan seksuaaliselta kaltoinkohtelulta. Lapselle annetaan tietoa siitä, mihin häntä saa koskea ja mihin ei.

Mikäli lapsen tai nuoren kanssa ei puhuta lainkaan seksuaalisuuteen liittyvistä asioista, lapsi tai nuori saa yleensä kuulla asioista kavereiltaan tai netistä. Tällöin lapsi tai nuori voi saada väärää tietoa tai jäädä ilman vastauksia omiin kysymyksiinsä.

Lapsen ja nuoren seksuaalisuuden tukeminen

Lapsen seksuaalisuutta tuetaan vauvasta lähtien. Lapsi tarvitsee läheisyyttä ja hellyyttä, turvallisuutta ja vuorovaikutusta. Lapsen kanssa seksuaalisuudesta keskustellaan lapsen ikätason mukaisesti ja tietysti lapsen omia lähtökohtia, kokemuksia ja kysymyksiä kuunnellen. Lasten vanhemmille ja varhaiskasvattajille on Väestöliiton sivuilta tarjolla hyvä tietopankki Lapsi ja seksuaalisuus.Tietopaketissa kerrotaan muun muassa Seksuaalikasvatuksen pääkohdat, Miksi seksuaalikasvattaa alle kouluikäistä?, Ikätasoinen seksuaalikasvatus ja Usein kysytyt kysymykset.

Nuoren seksuaalisuuden tukeminen

Nuoren seksuaalisuus on kehittynyt vauvasta saakka ja nuori on nähnyt mallia siitä, kuinka vanhemmat tai muut läheiset aikuiset kohtelevat toisiaan parisuhteessa ja toteuttavat seksuaalisuuttaan.

Nuorten kiinnostus omaan seksuaalisuuteen lisääntyy murrosiän myötä. Seksuaalisuus on laaja alue, johon liittyy muun muassa oman kehon muutokset, sukupuoli-identiteetti, seksuaalinen suuntautuneisuus ja oman seksuaalisuuden toteuttaminen.

Vanhemman tehtävä on hyväksyä nuoren seksuaalisuus ja sen kehittyminen. Annetaan nuoren edetä omassa tahdissaan. Varmistetaan, että nuorella on hyvät tiedot, ollaan läsnä ja valmiina vastaamaan kysymyksiin. Opetetaan nuorelle, että seksuaalisuus on paljon muutakin kuin seksi ja porno. On tärkeää, että nuori tunnistaa seksuaalisen häirinnän, kaltoinkohtelun tai väkivallan. Varoituksista huolimatta nuorelle pitää antaa myönteinen kuva seksuaalisuudesta ja seksistä. Nuoreen luotetaan eikä urkita hänen yksityisasioitaan.

Nuorella kuten jokaisella ihmisellä on tarve kokea, että voi päättää omista tekemisistään, saa kokea olevansa osaava ja kyvykäs. Nuori haluaa saada hyviä kosketuksia ja tuntea, että hänestä välitetään ja hän saa välittää toisista ihmisistä.

Nuori opettelee seksuaalista kanssakäymistä. Jotta voi osata, on saatava opetusta ja ohjausta. Seksuaalisesta osaamattomuudesta seuraa häpeää ja häpeästä tarve selvitä tilanteessa. Jos nuori ei osaa toimia oikein, vaihtoehdoiksi jää pahimmillaan selviytymiskeinot: pakene tai hyökkää. Käytännössä tämä voi tarkoittaa nuorelle pakenemista eli vuorovaikutustilanteiden pelkäämistä ja syrjään vetäytymistä tai hyökkäävää seksuaalista käyttäytymistä, jossa ei kunnioiteta toista.

Nuori tarvitsee tuekseen järkähtämättömiä ja luotettavia aikuisia kasvaakseen itse aikuiseksi. Lisäksi netissä on tarjolla paljon hyvää ja oikeaa tietoa sekä apua ja tukeakin. Pitää kuitenkin varmistaa, että nuori löytää oikeat sivustot.

Väestöliitolla on nuorille laaja nettisivusto, joka toimii kaikkien alle 20-vuotiaiden tukena seksuaalisuuteen liittyvissä asioissa. Sivustolla on monipuolista tietoa, yhteystietoja ja verkkopalveluja, joiden avulla voi selvittää omia mieltä askaruuttavia seksuaaliterveyteen liittyviä asioita.

Sivustolla esitellään myös nuorille suunnattuja seksuaalineuvontapalveluja (esimerkiksi neuvontapuhelin, chat, verkkokysymykset). Palveluihin voi soittaa tai ottaa yhteyttä nimettömänä.

Tagit: lapsen ja nuoren seksuaalisuus