Tue nuortasi turvalliseen elämään - materiaali

Kymenlaakson ensi- ja turvakotiyhdistyksen Pysäkki palvelussa tuotettu teos v.2022

Tue nuortasi turvalliseen elämään -materiaali sisältää

Väkivallan osa-alueet esiteltynä
Turvallisuuden osa-alueet esiteltynä
Sivun lopusta löydät materiaalia, joiden avulla ottaa turvallisuus puheeksi nuoren kanssa
Tietoa, mistä saat apua, jos nuori kertoo kohdanneensa häirintää, kiusaamista tai väkivaltaa

Kaikki lähtee siitä, että me aikuiset tunnistamme väkivallan ja otamme asian puheeksi.
Nuoret eivät useinkaan tunnista väkivaltaa, etenkään henkistä ja seksuaalista väkivaltaa(Mielonen, 2013).

Tue nuortasi turvalliseen elämään materiaali