Nuorten mielenterveyshäiriöt

Mielenterveyshäiriöt ovat yleisiä ja monet niistä ilmaantuvat ensi kertaa nuoruudessa. Eri tutkimusten mukaan noin 20–25 prosenttia nuorista kärsii jostain mielenterveyden häiriöstä ja ne ovat koululaisten ja nuorten aikuisten tavallisimpia terveysongelmia. Erilaisia häiriöitä voi olla useampia yhtä aikaa.

Nuoruusiän kehityksen arvioinnissa tarkastellaan nuoren toimintakykyä eri asioissa (esim. koulusuoriutuminen, terveydestä ja turvallisuudesta huolehtiminen, ihmissuhteet ikätovereihin ja aikuisiin). Vakavissa mielenterveyshäiriöissä nuoren kehitys on juuttunut. Oireiden ja häiriöiden varhainen tunnistaminen on tärkeää, jotta ongelmien pitkittymiseltä ja vaikeutumiselta vältytään. Nuorten mielenterveyden häiriöt

Nuorten ahdistus ja ahdistuneisuushäiriöt
Nuorten masennusoireilu ja masennustilat
Nuorten syömishäiriöt
Aktiivisuuden ja tarkkaavuuden häiriö (ADHD)
Käytöshäiriöt
Nuorten päihteiden käyttö ja päihdehäiriöt
Psykoosit


Nuorten itsetuhoisuus
Itsetuhokäyttäytymisenä pidetään kaikkia sellaisia ajatuksia tai tekoja, jotka uhkaavat nuoren terveyttä ja henkeä. Itsetuhokäyttäytyminen ei ole häiriö sinänsä, vaan se voi liittyä mihin tahansa psyykkiseen häiriöön.

Itsetuhokäyttäytymiseksi luokitellaan:

itsemurha-ajatukset
viiltely
itsemurhayritykset
itsemurha
Epäsuoraa itsetuhoisuutta on käytös, jossa otetaan liian suuria riskejä.

Nuorten itsetuhoisuuden yleisyys Suomessa

Itsetuhoisuus yleistyy nuoruusiässä. Vakavia ja toistuvia itsemurha-ajatuksia on 10–15 prosentilla nuorista. Nuorista 3-5 prosenttia on yrittänyt itsemurhaa. Itsemurhayritykset ovat yleisempiä tytöillä, mutta pojilla itsemurhakuolleisuus on yleisempää. Itsemurhakuolleisuus on Suomessa vähentynyt yli kolmanneksen vuodesta 1990. Kuitenkin itsemurha on yksi yleisimpiä 15–19-vuotiaiden kuolinsyitä. Joka viides nuori viiltelee itseään ilman itsemurhatarkoitusta. Itsemurhaa yrittänyt nuori kuuluu aina erikoissairaanhoidon piiriin

Lähde: 

Mielenterveyshäiriöt - THL

Nuoren itsetuhoisuus | Mielenterveystalo.fi

 

Tagit: nuorten mielenterveys, mielenhäiriöt, mielenhyvinvointi