Lasten kasvatus Suomessa

Suomen lain mukaan vanhemmilla tai lapsen huoltajilla on vastuu lapsen hyvinvoinnista ja tasapainoisesta kehityksestä. Lapsilla on oikeuksia, joita pitää kunnioittaa. Suomessa lasta ei esimerkiksi saa lyödä eikä tukistaa, koska se on kuritusväkivaltaa.

Suomessa korostetaan tasa-arvoa ja lapsia kannustetaan itsenäiseen ajatteluun. Sekä naiset että miehet hoitavat ja kasvattavat lapsia.

Lasten kasvatukseen on tarjolla paljon apua ja tukea. Jos olet huolestunut lapsesta tai nuoresta ja haluat tukea kasvatukseen, kannattaa pyytää pienissäkin asioissa apua omasta neuvolasta, päiväkodista, koulusta tai sosiaalipalvelusta.

Lähde ja lisätietoa lasten kasvatuksesta Suomessa:
www.infopankki.fi/fi/elama-suomessa/perhe/lapset/lasten-kasvatus-suomessa

Väestöliiton Lastenkasvatus Suomessa -opas (pdf) on tarjolla kieli monella kielellä.
Kieliversiot: suomi | englanti | venäjä | somali | kurdi | albania | burma

www.lastensuojelu.info
Sivusto esittelee lastensuojelua usealla eri kielellä. Se on suunnattu erityisesti maahanmuuttajavanhemmille ja heidän kanssaan työskenteleville ammattilaisille. Sivustolla kerrotaan, kuinka monin eri tavoin lapsia, nuoria ja perheitä voidaan auttaa. Mukana on muun muassa tositarinoita, joissa kuvataan miten maahanmuuttajaperheet ovat saaneet apua lastensuojelusta.


Ensi- ja turvakotien liitto haluaa saada turvapaikanhakijalapset näkyviksi ja varmistaa, että Suomi on turvallinen jokaiselle lapselle.

Tagit: maahanmuuttajat, eri kulttuurit, lasten kasvatus Suomessa