Sovinnollinen ero, yhteistyövanhemmuus ja vanhemmuussuunnitelma

Erotilanteessa sovinnollinen ero on lapsen etu. Ero on iso muutos lapsen elämässä. Se, miten ero käsitellään ja eron jälkeinen vanhemmuus toteutetaan, vaikuttaa ratkaisevasti lapsen hyvinvointiin.

Vanhemmuussuunnitelma

Vanhemmuussuunnitelma on tarkoitettu avuksi, kun suunnitellaan eron jälkeistä vanhemmuutta. Suunnitelmassa tehdään yhteiset pelisäännöt ja sovitaan tärkeistä käytännön asioista ja työnjaoista. Vanhemmat voivat tehdä suunnitelman yhdessä itsenäisesti tai pyytää apua ammattilaisilta. Vanhemmuussuunnitelma ei ole juridinen asiakirja vaan vanhempien yhteinen työväline. Suunnitelmaa ei toimita viranomaisille eivätkä viranomaiset valvo sen toteutumista.

Vanhemmuussuunnitelmassa asioita on hyvä miettiä jokaisen lapsen kohdalla erikseen. Suunnitelmaa on myös hyvä päivittää, kun lapsi kasvaa ja tilanteet muuttuvat.

Vanhemmuussuunnitelma oppaineen on luettavissa ja tulostettavissa:

Yhteistyövanhemmuus

Yhteistyövanhemmuudessa vanhemmat huolehtivat lapsen asioista yhdessä ja toimivat lapsen parhaaksi. Vanhemmat sitoutuvat yhteiseen kasvatustehtävään ja lapsen hyvän ajatteluun. Molemmat vanhemmat ovat hyväksyneet ja sitoutuneet ajatukseen, että parisuhde on päättynyt, mutta suhde entiseen kumppaniin jatkuu.

Yhteistyövanhemmuudessa korostuu lapsen asioista puhuminen ja sopiminen. Onnistuminen vaatii vanhemmilta sitoutumista, joustavuutta ja avoimuutta sekä yhteisiä päämääriä lapsen asioissa.

Tietoa yhteistyövanhemmuudesta

Lähde ja lisätietoa:

Vanhemmuussuunnitelma

Tagit: ero, sovinnollinen ero, vanhemmuuden jatkuminen, lapsi ja ero, vanhemmuusuunnitelma, yhteistyövanhemmuus