Tunnista lähisuhdeväkivalta: henkinen ja fyysinen väkivalta

Lähisuhdeväkivallalla on monia muotoja. Kumppani voi esimerkiksi töniä, repiä tai uhkailla. Hän voi kontrolloida elämää ja rajoittaa menoja.

Jos väkivalta kohdistuu lapseen, se voi olla esimerkiksi tukistamista. Tekojen lisäksi myös lapsen hoidon laiminlyöminen on väkivaltaa.

Lähisuhde- ja perheväkivallalla tarkoitetaan tilannetta, jossa henkilö on väkivaltainen nykyistä tai entistä kumppaniaan, lastaan, lähisukulaistaan tai muuta läheistään kohtaan.

Lähisuhde- ja perheväkivaltaa esiintyy kaikissa yhteiskuntaluokissa, kulttuureissa ja ikäryhmissä. Väkivallan tekijä voi olla mies tai nainen. Väkivalta lähisuhteessa ei ole yksityisasia, vaan siihen on puututtava.

Lähi- ja perheväkivallalla on monia muotoja. Yleisimmät muodot ovat fyysinen ja henkinen väkivalta. Etenkin henkinen väkivalta jää usein huomaamatta. Lähisuhdeväkivalta voi lisääntyä vähitellen ja saada uusia muotoja.

Tässä on lueteltu erilaisia lähisuhdeväkivallan muotoja. Väkivalta loppuu harvoi itsestään.

Fyysistä väkivaltaa on:

 • Lyöminen
 • Töniminen
 • Potkiminen
 • Tukistaminen
 • Raapiminen
 • Repiminen
 • Ravistelu
 • Ampuma- tai teräaseen käyttö
 • Fyysisellä väkivallalla uhkailu

Henkistä väkivaltaa on:

 • Nimittely
 • Alistaminen
 • Halveksunta
 • Kontrollointi
 • Sosiaalisen kanssakäymisen rajoittaminen
 • Voimakas mustasukkaisuus
 • Eristäminen
 • Tavaroiden hajottaminen
 • Itsemurhalla uhkaaminen

Seksuaalista väkivaltaa on:

 • Raiskaus
 • Aborttiin pakottaminen
 • Ehkäisyn käytön kieltäminen
 • Seksuaalinen halventaminen
 • Seksiin pakottaminen
 • Seksuaalisella väkivallalla uhkailu
 • Seksuaalisen itsemääräämisoikeuden rajoittaminen

Taloudellisella väkivallalla tarkoitetaan:

 • Taloudellisella väkivallalla uhkailua tai kiristämistä
 • Itsenäisen rahankäytön estämistä
 • Taloudelliseen päätöksentekoon osallistumisen estämistä
 • Pakottamista omien rahojen antamiseen toisen käyttöön

Kaltoinkohtelu on:

 • Toisen vahingoittaminen lääkkeillä, päihteillä, kemikaaleilla tai liuottimilla
 • Esimerkiksi lapsen, vammaisen tai vanhuksen jättäminen vaille hoitoa ja huolenpitoa, joista hän on riippuvainen

Kulttuurista tai uskonnollista väkivaltaa ovat:

 • Uskonnolliseen vakaumukseen pakottaminen
 • Uskontoon liittyvillä asioilla uhkailu
 • Väkivallalla uhkailu tai sen käyttö uskontoon tai kulttuuriin viittaamalla

Parisuhdeväkivallan ulottuvuuksia voi kuvata myös vallan ja kontrollin ympyrän avulla. Ympyrää voi auttaa väkivallan muotojen hahmottamiseen tai väkivallan muotojen nimeämiseen.

Tunnista fyysinen ja seksuaalinen väkivalta

Hae apua ja tukea lähisuhdeväkivaltaan jo tänään.

Tagit: perhe- ja lähisuhdeväkivalta, väkivalta, väkivalta perheessä, tunnista lähisuhde- ja perheväkivalta, henkinen väkivalta, fyysinen väkivalta