Nuoruus 12-15v

 Nuoruusaikana tapahtuu isoja muutoksia niin fyysisesti, psyykkisesti kuin sosiaalisestikin. Nuoruudenaikaisiin kehitystehtäviin kuuluu vanhemmista irrottautuminen, kaverisuhteisiin tukeutuminen enenevissä määrin, sopeutuminen fyysisiin muutoksiin sekä oman seksuaalisen identiteetin jäsentäminen.

Varhaisnuoruudessa tunne-elämä myllertää ja vanhemman haastava mutta tärkeä tehtävä on pysyä turvallisena aikuisena nuoren lapsensa tukena. Kaverisuhteet ovat erityisen tärkeitä nuoren elämässä, kaverisuhteet tarjoavat tukea sekä niissä harjoitellaan merkittäviä ihmissuhdetaitoja myöhempää aikuiselämääkin varten. Murrosiässä nuori alkaa pohtia omaa sukupuoltaan vahvasti. Myös seurusteluasiat tulevat kuvioihin. Seurustelusuhteissa opetellaan kiintymyksen osoittamista toiselle ja monenlaisten tunteiden sietämistä ja sanoittamista.

Aikuinen voi antaa arvokkaan lahjan nuorelle hyväksyvällä ja myötätuntoisella läsnäololla. Tämä on myös perusta hyvälle itsetunnolle. Hyvä itsetunto auttaa nuorta kunnioittamaan itseään, on hyvä seksuaaliterveyden pohja ja ehkäisee riskikäyttäytymistä kuten varhaisia seksisuhteita. Vanhemman vastuulla on turvata nuorelle normaali seksuaalinen kehitystahti ja suojata ahdistelijoilta tai hämmentäviltä ja ahdistavilta kokemuksilta.

Lue lisää:
MLL 12-15 vuotiaiden lasten ja nuorten kasvu ja kehitys

Nuorten palvelut, apua ja tukea

 

 

Tagit: nuori, nuoruus, 12-15v