Mielialojen ja tunteiden muutokset

Vanhemmaksi kasvamiseen liittyy jo odotusaikana paljon tunteita. Mieli alkaa valmistautua tulevaan äitiyteen tai isyyteen.

Synnyttänyt äiti on usein herkällä mielellä. Myös isän tunteet myllertävät vauvan syntymän myötä. Se kuuluukin mennä niin. Mieli on herkistynyt ja havaitsee näin paremmin vauvan tarpeita. Kun mieli on avoin vauvan viesteille, on hyvät edellytykset vanhemmuudelle.

Äidin mielialan vaihtelut ja baby blues

Vastasynnyttäneistä äideistä jopa 80 prosenttia kokee voimakkaita mielialan muutoksia. Tällaista synnytyksen jälkeen esiintyvää alakuloisuutta ja mielialojen vaihtelua kutsutaan baby bluesiksi. Asiat itkettävät ja ärsyttävät herkästi. Voi olla vaikeuksia syödä tai nukkua. Mielialan vaihteluihin vaikuttavat usein äidin hormonitoiminnan muutokset, väsymys ja jännityksen purkautuminen.

Baby blues menee ohi muutamassa päivässä tai viikossa.

Vanhemmaksi tuleminen on valtava muutos elämässä niin henkisesti kuin äidille fyysisestikin. Myös hormonitoiminnan muutokset vaikuttavat mielialaan. Omat lapsuuden hoivakokemukset aktivoituvat ja mikäli lapsuudessa on ollut ongelmia, riski masennukselle kasvaa.

Synnytyksen jälkeinen masennus

Jos synnyttäneen äidin alavireinen ja itkuinen olotila jatkuu viikkoja, voi olla kyse synnytyksen jälkeisestä masennuksesta. Äiti voi olla itkuinen, pelokas, epävarma, ylihuolehtiva, ärtynyt tai ahdistunut. Hänen voi olla vaikea kokea iloa ja muistaa hyviä asioita. Tällaisessa tilanteessa läheiset ovat hyvin tärkeitä, sillä äiti ei välttämättä itse ymmärrä tarvitsevansa apua. Erityisesti puolison tai kumppanin rooli on tärkeä.

Mikäli herää huoli omasta tai kumppanin mielialan muutoksista, on tärkeää hakea apua. Apua saa muun muassa omasta neuvolasta, lääkäristä tai mielenterveystoimistosta.

Synnytysmasennuksen syistä, oireista ja hoidosta löytyy hyvää tietoa, apua ja vertaistukea esimerkiksi Äidit irti synnytysmasennuksesta Äimä ry:n nettisivulta www.aima.fi

Vertaistukeen perustuva Äimä ry tarjoaa nettitiedon lisäksi muun muassa keskusteluapua puhelimitse ja chatin välityksellä.

On tärkeä tietää, että synnytyksen jälkeinen masennus on sairaus, josta paranee. Yleisimmin synnytysmasennuksen hoitona on keskusteluapu.

Isän mielialan vaihtelut

Isän tunteet voivat olla pinnassa vauvan syntymän jälkeen. Testosteronit vähenevät ja oksitosiini lisääntyy, mikä saa miehen suojelevammaksi perhettään kohtaan. Isällä voi olla lapsuudessa ongelmia, jotka aktivoituvat isäksi tulon myötä ja vaikuttavat mielialoihin.

Usein isän tai kumppanin tehtävänä on olla synnyttäneen äidin tukena. Jos äiti on masentunut, isällä on huoli puolisosta ja perhe hoidettavana. Isä monesti kantaa vastuuta myös perheen toimeentulosta ja hänellä voi olla opiskelut tai työt hoidettavana. Kun äiti paranee synnytyksen jälkeisestä masennuksesta, isät ovat tässä vaiheessa riskissä sairastua itse masennukseen. Isien masennus jää usein huomaamatta. Isän mielialan muutoksista on tärkeä puhua esimerkiksi omassa neuvolassa, lääkärissä, opiskelijahuollossa, työterveydessä tai mielenterveystoimistossa.

Tagit: raskaus, mieliala odotus aikana, raskaus ja mieliala, synnytyksen jälkeinen masennus, baby blues, isän tunteet odotus aikana, isän tunteet syntymän jälkeen