Monikulttuuriset perheet

Monikulttuurisissa perheissä puolisot ovat peräisin eri kulttuureista. Kaksikulttuurisella perheellä tarkoitetaan perhettä, jossa vanhemmat ovat syntyneet eri maissa, ja jossa puolisoilla on toisistaan poikkeava kulttuuritausta ja lähes aina myös eri äidinkieli. Suomessa asuu noin 80 000 kahden kulttuurin perhettä, joissa toinen puolisoista on syntynyt Suomessa ja toinen ulkomailla. Kaksikulttuurisia lapsiperheitä asuu Suomessa yli 37 000. Arviolta 60 000 suomalaislapsen kotona toinen vanhemmista puhuu lapselleen suomen, ruotsin tai saamen lisäksi jotakin muuta kieltä.

Eri kulttuureissa odotukset ja käsitykset perheestä, sen kokoonpanosta, sukupuolirooleista, perheenjäsenten oikeuksista ja velvollisuuksista eroavat. Kumppanit voivat puhua keskenään eri kieltä ja harjoittaa erilaista uskontoa. Puolisoiden tietämys toistensa kulttuurista ja niihin sisäänkirjoitetuista säännöistä tukee sujuvaa vuorovaikutusta. Jokainen perhe on erilainen ja luo oman kotikulttuurinsa. Se on usein sekoitus vanhempien kulttuuritaustoja ja kokonaan uusia tapoja ja toimintamalleja.

Maahanmuutto ja uuteen kotimaahan sopeutuminen voi tapahtua samaan aikaan perheen perustamisen kanssa. Pikkulapsivaiheessa parisuhteeseen saattaa kasautua monia yhtäaikaisia kuormitustekijöitä.

Muualta muuttaneen puolison sukuverkosto voi asua kaukana. Suomeen muuton alussa maahan tulevalla puolisolla on yleensä hyvin vähän omia ihmissuhteita ja työn löytäminen voi olla vaikeaa. Maahan tullut voi olla yksinäinen ja riippuvainen suomalaisesta puolisostaan. 

Lisää tieto ja tukea löydät täältä

Familia ry
Monimuotoiset perheet

Kymenlaakson perhekeskus

Apua ja tukea
Kysy & keskustele verkossa
Maahanmuuttajaperheet

 

 

Tagit: monimuotoiset perheet, monikulttuuriset perheet