Apua perhe- ja lähisuhdeväkivaltaan

Oletko huolissasi omasta tai lasten turvallisuudesta? Vai oletko ystävänä, naapurina tai isovanhempana huolissasi läheisesi hyvinvoinnista? Pelkäätkö, että itse lyöt?

Lähisuhdeväkivallalla on monia muotoja. Läheiset ihmissuhteet voivat olla tai muuttua vähitellen väkivallan kentiksi. Väkivalta voi olla nimittelyä, toisen elämän rajoittamista, uhkailua, lyömistä ja paljon muuta.

Perheväkivalta on erityisen vahingollista lapselle. Jos epäilet lasten kaltoinkohtelua, puutu asiaan. Apua on tarjolla myös tekijälle, joka haluaa muuttaa toimintaansa.

Hae ajoissa apua itsellesi tai muille. Älä pelkää ottaa asioita puheeksi vaan kerro huolesi neuvolassa, päiväkodissa, koulussa, terveysasemalla, mielenterveystoimistossa tai missä asioitkin. Monenlaista apua on tarjolla.

Jokaisella on oikeus turvalliseen kotiin. Hae apua jo tänään. Väkivalta loppuu harvoin itsestään. Hae ajoissa apua itsellesi tai muille.

Lähteet

LAPE Kymenlaakson perhe- ja lähisuhdeväkivaltatyön kehittäjäryhmän tilaisuudet ja työpajat
Kymenlaakson ensi- ja turvakotiyhdistys ry:n materiaalit ja haastattelut
Salla Korkalainen & Laura Kauppinen-Tojkander: Perhe- ja lähisuhdeväkivaltatyön toimintamalli, sosionomian opinnäytetyö, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2018.
Siukola, R. 2014. Miten puutun lähisuhdeväkivaltaan? Esimerkkinä päihde- ja mielenterveystyö. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Opas 34/2014. Tampere: Suomen Yliopistopaino Oy.
Säävälä, H., Nyqvist, L. & Salonen, S. 2006. Väkivallan olemus. Teoksessa Säävälä, H., Pohjoisvirta, R., Keinänen, E. & Salonen, S. Mies varikolle. Apua lähisuhdeväkivaltaan. Oulu: Oulun ensi- ja turvakoti ry, 19. www.hamina.fi/hyvinvointi-terveys/sosiaali-ja-perhepalvelut/aikuissosiaalityo/apua-lahisuhde-ja-perhevakivaltaan/
www.nettiturvakoti.fi

Tagit: väkivalta, apua perhe- ja lähisuhdeväkivaltaan