Vanhemmuus kouluikäisen lapsen kanssa

Alakouluikäisen lapsen elämässä tapahtuu monenlaisia muutoksia. Koulunalkaessa elämä itsenäistyy kovaa vauhtia ja vanhemmiltakin vaaditaan uusien asioiden sisäistämistä ja luottamusta siihen, että lapsi pärjää jo myös ilman vanhempia. Vanhempien läsnäolo on kuitenkin tärkeää myös tässä elämänvaiheessa. Lapselle on tärkeää, että olet kiinnostunut hänen kuulumisistaan; miten koulussa menee, ketä on lapsen kavereita, huolestuttaako kaverisuhteet ja millaisista asioita lapsi nauttii vapaa-ajallaan.

Lapsen aloittaessa koulun lapsen elämänpiiri laajenee huomattavasti aiempaan verrattuna. Koulun aloittaminen tuo perheen elämään paljon uusia asioita. Vanhemman tehtävänä on tukea, kannustaa ja rohkaista lasta uusissa tilanteissa. Koulun alkutaipaleella lapsi on usein innokas ja yhteistyökykyinen, mutta myös uhmakasta käytöstä voi esiintyä. Lapsi voi toisessa hetkessä tuntua jo kovin isolta ja toisessa hetkessä hän haluaa vielä käpertyä vanhemman syliin. Vanhemmalta vaaditaan tunnistuskykyä ja herkkyyttä huomata lapsen tarpeet. 

Koulunkäynti ja koulu ovat merkittävä osa lapsen elämää, siellä opitaan uusia taitoa tulevaisuutta ajatellen. Koululla on myös tärkeä rooli lapsen sosiaalisen elämän keskuksena; koulussa tutustutaan uusiin ihmisiin ja harjoitellaan sosiaalisia taitoja erilaisissa tilanteissa.

Lapsen kasvaessa elämä usein tasaantuu ja kouluikäisen lapsen vanhempana on usein helppo olla; lapsi on kiinnostunut erilaisista asioista, hän on sosiaalinen ja aktiivinen monella tapaa. Toisinaan myös tähän ikävaiheeseen voi kuulua erilaisia huolenaiheita. Jos kokee että lapsen kehityksessä, koulunkäynnissä tai kaverisuhteissa jokin asia huolettaa, niin huoliin kannattaa hakea apua. 

Mannerheimin lastensuojeluliiton sivuilta löydät paljon tietoa kouluikäisen lapsen kehityksestä ja elämään liittyvistä asioita ikäkausittain. MLL:n sivuille on koottu erikseen myös tärkeitä huomioita koululaisen vanhemmille

Tagit: vanhemmuuden tuki, vanhemmuus kouluikäisen kanssa