Lapsen menetys

Suurempaa surua, kuin oman lapsen menetys on vaikeaa kuvitella. Lapsen kuolema vavisuttaa vanhempien, sisarusten sekä lähipiirin elämää. Jokaisen perheen suru ja perheiden tuen tarve on yksilöllistä ja on hyvä muistaa, että jokainen suree omalla tavallaan. Erilaiset tuntemukset ja reaktiot voivat olla kestoltaan ja voimakkuudeltaan erilaisia. Ei ole yhtä ainoaa tapaa surra tai olla surevan tukena.

On hyvä muistaa, ettei ole olemassa oikeaa tai väärää tapaa surra, suru on hyvin yksilöllistä; suru saa tulla sellaisena kuin se tulee, eikä surun ilmaisemisen tapa kerro surun syvyydestä. Suru voi ilmetä myös erilaisina fyysisinä oireina.

Lapsen kuolema on akuutti kriisi, joka koskettaa koko perhettä ja vaikuttaa yksilöllisesti myös kaikenikäisiin sisaruksiin. Jokaisella sisaruksella on oma tapa käsitellä tapahtunutta, ihan kuten aikuisillakin. Suruun voi sisältyä vihaa, pelkoa, katkeruutta, syyllisyyttä ja ikävää. Joskus sisarusten suru voi jäädä vanhempien surun varjoon, mutta tärkeää olisi muistaa huomioida myös sisarusten suru, kysyä heidän vointia vielä pitkänkin ajan kuluttua tapahtuneesta, sillä
lapset ja nuoret tarvitsevat aikuisen tukea surussaan. Jos omat voivavarat eivät riitä, kannattaa ottaa apua ja tukea vastaan läheisiltä tai ammattilaisilta matalalla kynnyksellä.

Ammattilaiset ovat apuna ja tukevat surun eri vaiheissa ja apua kannattaakin hakea rohkeasti. Ammattiapua voi saada perheneuvolasta, neuvolasta, terveyskeskuksesta, sosiaali- ja kriisikeskuksesta, mielenterveyspalveluista, kirkon työntekijöiltä sekä yksityisiltä terapeuteilta. Lapselle tai nuorelle apua voi saada myös koulun kautta.

Tekstin sisältö on poimittu Käpy ry:n kokoamasta teoksesta Lapsen kuolema- tietoa ja tukea, jonka löydät täältä: lapsen-kuolema-web.pdf (kapy.fi) . Saman oppaan löydät myös ruotsiksi ja englanniksi.

Apua ja tukea on tarjolla verkossa ja palveluissa.
Käpy ry: Käpy Lapsikuolemaperheet ry (kapy.fi)
Sylva: Lapsen kuolema - Sylva ry

Ammattilaisille: Monimuotoiset perheet Lapsen kuoleman kokeneet perheet - Monimuotoiset perheet

Tagit: lapsen menetys, lapsen kuolema