Kymenlaakson perhevalmennus

Ensimmäistä lasta odottavalle perheelle järjestetään Kymenlaaksossa moniammatillista perhevalmennusta, johon sisältyy vanhempainryhmätoimintaa ja synnytysvalmennus, joka järjestetään synnytyssairaalassa. Valmennusta tarjotaan myös uudelleen synnyttäjille, jos toinen heistä odottaa esikoistaan.  Perhevalmennusta toteutetaan yhteistyössä kuntien, järjestöiden, seurakuntien ja Kymsoten eri toimijoiden kanssa. 

Vanhempainryhmätoimintaa jatketaan synnytyksen jälkeen, koska tuolloin ajankohtaisia ovat lapsen hoitoon ja kasvatukseen sekä vanhemmuuteen liittyvät asiat. Kymenlaaksossa on vauva- vanhempi toimintaa perheille perhekeskuksen järjestämänä. Löydät siitä lisätietoa alla olevista linkeistä.

Perhevalmennuksen tavoitteena on valmentaa perhettä synnytykseen, imetykseen, lapsen hoitoon ja kasvatukseen sekä vanhemmuuteen. Lisäksi tavoitteena on vahvistaa
vanhempien tietoja ja taitoja lapsen hoidosta, vanhemmuudesta, terveydestä ja terveystottumuksista. Valmennus sisältää näyttöön perustuvan ja tarpeiden mukaisen
terveysneuvonnan lasta odottaville vanhemmille.

Valmennus edistää sikiön ja raskaana olevan sekä hänen perheensä terveyttä, parisuhdetta sekä lapsen ja vanhemman välistä vuorovaikutusta. Perhevalmennus mahdollistaa vertaistuen ja edistää perheen keskinäistä vuorovaikutusta.

Kymenlaakson perhevalmennuksen aihealueita ovat:

- Muuttuva elämäntilanne
- Vauvamyönteisyys, vauvanhoito ja imetys
- Arjen voimavarat
- Synnytysvalmennus
- Elämää vauvaperheenä

Kymenlaakson perhekeskuksen verkosto järjestää yhteistyössä Etelä-Karjalan kanssa Odottavien olohuonetta verkossa. Teemailloissa käsitellään lasta odottavien perheiden esille nostamia asioita ja se järjestetään zoom alustalla. Löydät näistä lisätietoa ajankohtaista Etelä- ja Pohjois- Kymenlaaksossa linkistä.

Tagit: Kymenlaakson perhevalmennus, vauvaperheet, raskaus, odotusaika