Perheiden sosiaalipalvelut ja lastensuojelu

Jokaisella lapsella ja nuorella on oikeus turvalliseen kasvuympäristöön, tasapainoiseen ja monipuoliseen kehitykseen. Nämä lapsen oikeudet on kirjattu lakiin.

Vastuu lapsen hyvinvoinnista on ensisijaisesti lapsen vanhemmilla ja huoltajilla. Yhteiskunnan tehtävä on tukea vanhempia. Tärkeä tehtävä tässä on neuvolalla, päivähoidolla ja koululla. Laajasti ajateltuna lasten suojelu on koko yhteiskunnan ja kaikkien tehtävä. Lapsilla on oikeus saada erityistä suojelua.

Lastensuojelu- ja sosiaalipalvelut voivat olla perheiden tukena monin eri tavoin.

Tagit: lastensuojelu, sosiaalipalvelut