Adoptioperheet

Lapsia adoptoidaan sekä kotimaasta että ulkomailta. Suomessa syntyneitä lapsia (ns. vieraslapsiadoptio) adoptoidaan vuosittain 30–50. Kansainvälisissä adoptioissa määrät vaihtelevat, mutta viime vuosina kansainvälisen adoption kautta Suomeen on tullut noin 70–100 lasta. Vieraslapsiadoption lisäksi Suomessa toteutetaan perheen sisäisiä adoptioita sekä aikuisadoptioita.

Useilla adoptiovanhemmilla on kokemus lapsettomuudesta ja lapsettomuuden hoidosta ennen adoptioprosessiin ryhtymistä. Adoptioperheissä lapsen ja vanhempien suhde alkaa ilman, että raskaus valmistelisi vanhempia. Perheessä voi myös olla sekä biologisia että adoptoituja lapsia.  Lapsen odottaminen perheeseen voi kestää vuosia tai lapsi voi tulla perheeseen hyvinkin yllättäen. Lapsi voi olla kotimaasta adoptoitu pieni vauva tai ulkomailta adoptoitu jo isompi lapsi. 

Adoptiossa lapsi asettuu uuden perheen jäseneksi, usein myös uuteen kulttuuri- ja kieliympäristöön. Lapsi kantaa mukanaan perheeseen menneisyytensä kokemukset menetyksistä, pettymyksistä, vaihtuvista ihmissuhteista ja laiminlyönnistä. Lapsi voi reagoida vahvasti uuteen tilanteeseen joutumista. Lapsen reagointi voi hämmentää vanhempia ja lähipiiriä. Lapsi saattaa vanhempiensa kanssa käydä läpi aikaisempia kasvuvaiheita, jotka eivät ole olleet hänelle aiemmin mahdollisia. Tämä voi näkyä taantumina ikätasoisesta käyttäytymisenä ja vauvamaisuutena. Lapsi voi myös lähestyä ketä tahansa aikuista pelottomasti. Luottamuksen voittaminen ja kiintymyssuhteen muodostuminen vievät aikaa. Korjaavat hoivakokemukset vanhempiin ja luottamuksen uudelleen rakentuminen auttavat lasta kasvamaan. Adoptio vaikuttaa yleensä hyvin suotuisasti lapsen kehitykseen.

Adoptioperheissä vanhemmat voivat olla erityisen huolissaan lapsen kehityksestä ja terveydestä. Adoptiovanhemmuus on erityislapsen vanhemmuutta, joka on vaativaa. Vanhemmat voivat keskittyä lapseen niin täysivaltaisesti, että vanhempien keskinäinen suhde jää vähälle huomiolle. Vaarana on vanhempien etääntyminen.
Vanhempien keskinäinen aika ei ole pois lapselta. Vanhempien toimiva suhde ja toisiltaan saama tuki auttaa vanhempia virittäytymään lapseen tunnetasolla. Vanhemman herkkyys vuorovaikutuksessa, kyky hahmottaa lapsen tarpeita ja tunteita, auttaa lasta muodostamaan kiintymyssuhteen häneen.

Kaikissa adoptiovanhemmuuden vaiheissa, niin odotuksessa kuin lapsen saapumisessa perheeseen ja lapsiperheen arjessa perheiden saama apu ja tuki ovat tärkeitä. Adoption lopputuloksena on kuitenkin aina omia lapsia, oikeita vanhempia ja oikeita sisaruksia eli perhe kaikessa ainutlaatuisuudessaan. Adoptiovanhemmaksi tulo on usein kauan toivottu haave.

Lisää tietoa ja tukea löydät täältä

Adoptioperheet ry
Pelastakaa Lapset ry
Interpedia
Monimuotoiset perheet

Adoptioperheet ry ylläpitää Tukinetissä keskustelufoorumeja nuorille ja aikuisille adoptoiduille sekä adoptiovanhemmille ja -odottajille. Keskustele foorumeilla sinua mietityttävistä tai kiinnostavista aiheista muiden adoptoitujen, adoptiovanhempien tai -odottajien sekä Adoptioperheet ry:n vapaaehtoisten kanssa.  Löydät keskustelufoorumit täältä.

Kymenlaakson perhekeskus

Apua ja tukea 
Kysy & keskustele verkossa

Tagit: monimuotoiset perheet, adoptioperheet