Nuori ja mielenterveys

Nuoruuden kehitys

Nuoruuden ikävaihetta leimaa nopea fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen kasvu ja kehitys. Nuoruudessa koetaan myös muutoksia suhteessa omaan seksuaalisuuteen, vanhempiin, kaveripiiriin ja omaan persoonaan. Ajoittain hyvin nopeat muutokset voivat hämmentää nuorta. Tavallisia ovat yksittäiset tunne-elämän oireet, jotka heijastavat eri kehitysvaiheita.

Nuoruusikä voidaan jakaa kolmeen kehitysvaiheeseen, joilla on omat ominaispiirteensä

varhaisnuoruus (noin 12–14 v)
keskinuoruus (noin 15–17 v)
myöhäisnuoruus (noin 18–22 v)

Nuoruuden kehitys alkaa fyysisestä puberteetista ja varhaisnuoruus on nopeiden fyysisten muutosten vuoksi kehityksen kuohuvin vaihe, jota luonnehtii mielialojen, käytöksen ja ihmissuhteiden ailahtelu.

Voit lukea nuoren kasvusta ja kehityksestä lisää tästä.

Mielen hyvinvointi 

Mielen hyvinvointi on osa yleistä hyvinvointia. Mielen hyvinvoinnista voi pitää huolta, ja omia voimavaroja voi vahvistaa.

Mielen hyvinvointi ei kuitenkaan tarkoita, että elämään ei liittyisi ahdistusta, riittämättömyyttä, alakuloisuutta tai jopa mielenterveyden häiriöitä. Jokainen kohtaa elämässään ylä- ja alamäkiä, jotka voivat horjuttaa mielen hyvinvointia, mutta ne eivät poista sitä.

Miten mielen hyvinvointia voi vahvistaa?

Jokaisella on keho ja mieli, ja kummankin hyvinvoinnista on hyvä huolehtia. Ne eivät myöskään ole toisistaan erillisiä.

Jos yöunet jäävät lyhyiksi, unohdat syödä päivällä tai liikunta jää väliin pitkäksi aikaa, huomaat sen ensimmäisenä todennäköisesti siitä, että väsyttää. Huolehtimalla kehosi tarpeista huolehdit samalla mielesi hyvinvoinnista.

Tunteet ja sosiaaliset suhteet
Tärkeä osa mielen hyvinvointia on myös omien tunteiden tunnistaminen, sanoittaminen ja ilmaiseminen. Myös sosiaalisista suhteista huolehtiminen sekä ilojen ja surujen jakaminen läheisten kanssa parantavat elämänlaatua.

Arjen rytmi
Mielen hyvinvoinnista voi huolehtia myös käymällä koulua tai tekemällä työtä, koska ne luovat arkeen rytmiä ja rutiinia. Muita mielen hyvinvointia edistäviä arjen asioita käydään läpi seuraavaksi.

Viisi näyttöön perustuvaa tapaa mielen hyvinvointiin

 

Tukea ja apua on saatavilla. Älä jää yksin!

 

Nuorten palveluja Kymenlaaksossa

 

 

Tagit: nuori, Mielenterveys, mielenhäiriöt, mielenhyvinvointi, nuoren mielenterveys